Νομοσχέδιο: Eπιτάχυνση επενδύσεων στα logistics με νέο πλαίσιο

Απλούστερο καθεστώς αδειών για fast track επενδύσεις, εξίσωση αποθηκών με βιομηχανικά κτήρια, δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων εθνικής εμβέλειας προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» το οποίο παρουσίασαν χθες οι υπουργοί Ανάπτυξης και ΥπΥΜεΔι Κωστής Χατζηδάκης και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση των τιμών των προϊόντων και η μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Μάλιστα, στο πλαίσιο υιοθέτησης της νέας στρατηγικής η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγή κατεύθυνσης σε ό,τι αφορά τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο και τη Θεσσαλονίκη.

Απλούστερο καθεστώς αδειών για fast track επενδύσεις, εξίσωση αποθηκών με βιομηχανικά κτήρια, δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων εθνικής εμβέλειας προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» το οποίο παρουσίασαν χθες οι υπουργοί Ανάπτυξης και ΥπΥΜεΔι Κωστής Χατζηδάκης και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση των τιμών των προϊόντων και η μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Μάλιστα, στο πλαίσιο υιοθέτησης της νέας στρατηγικής η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγή κατεύθυνσης σε ό,τι αφορά τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο και τη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο εκτάσεις, άνω των 600 στρεμμάτων η καθεμία, πρόκειται να διαχωριστούν / διαμορφωθούν και να παραχωρηθούν με καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης σε πολυεθνικές ή άλλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής για τα logistics, η οποία έχει στόχο αφενός να μειώσει το κόστος εφοδιασμού των επιχειρήσεων με παράλληλη μείωση του κόστους των καταναλωτικών αγαθών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αφετέρου στόχος είναι να καταστεί η Ελλάδα ελκυστική για την προσέλκυση του διερχόμενου φορτίου από τα λιμάνια και μέσω των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών στις αγορές της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Χαρακτηριστικά, διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η έλλειψη οργάνωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως συμβαίνει στη χώρα μας, επιβαρύνει την τελική τιμή των προϊόντων σε ποσοστό από 3% έως 15% ανάλογα με το προϊόν. Το όφελος είναι μικρότερο από 3%-6% στα βασικά αγαθά, κυμαίνεται από 7%-10% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ υπολογίζεται από 10% έως 15% στην τελική τιμή των ενδιάμεσων αγαθών.

Πάντως, ολόκληρος ο κλάδος, αλλά και η πολιτική ηγεσία συνομολογούν την ανάγκη να υπήρχαν δραστικές παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας νωρίτερα ώστε να απελευθερωθεί η κρυμμένη δυναμική του. Ωστόσο, ερωτηματικά προκαλεί το γιατί παρεμβάσεις τέτοιου είδους και κλίμακας, ώστε να υπάρχει μείωση στις τιμές, δεν έγιναν από τους συγκεκριμένους υπουργούς οι οποίοι βρίσκονται σε κυβερνητικές θέσεις εδώ και αρκετά χρόνια.

Από τα πλέον σοβαρά προβλήματα που θα επιχειρηθεί να λυθούν με το νόμο που θα κληθεί σύντομα να ψηφίσει η Βουλή είναι ο κατακερματισμός του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις, που δεν έχουν τις δυνατότητες, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, να είναι ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά.

Πολύ σημαντικό είναι και το πρόβλημα της γραφειοκρατίας το οποίο εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα, αποτελώντας σημαντική τροχοπέδη της επιχειρηματικότητας για τα logistics. Χαρακτηριστικά, οι εμπειρογνώμονες της Παγκόσμιας Τράπεζας διαπίστωσαν με έκπληξη ότι και μόνο για την πώληση ενός φορτηγού απαιτείται μια σειρά χαρτιά και χρονοβόρες διαδικασίες, την ώρα που διεθνώς οι διαδικασίες αυτές ολοκληρώνονται συνοπτικά και χωρίς κόστος για τον ενδιαφερόμενο.

Σημαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα παραμένουν οι ελλιπείς υποδομές οι οποίες, παρά τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει κυρίως σε οδικά και σιδηροδρομικά έργα, παραμένουν ανολοκλήρωτες και δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν από το 2017, π.χ. στα σιδηροδρομικά έργα, προκαλώντας εμπόδια στο εγχείρημα η χώρα να προσελκύσει μεγάλους όγκους από το διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο.

Η προετοιμασία του νομοσχεδίου ξεκίνησε στις αρχές του 2013 και ολοκληρώθηκε το 2014, με συνταγή της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθώς καθυστέρησε ιδιαίτερα η προεργασία για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν στο σύνολο του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνία με την Παγκόσμια Τράπεζα σε συμβουλευτικό επίπεδο, ενώ τους τελευταίους μήνες έχουν βρεθεί σε Ελλάδα και Κύπρο 55 στελέχη της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία του νέου νόμου είναι τα εξής:

1. Καθιερώνεται ο ορισμός των Logistics, ορίζονται οι δραστηριότητές τους και καθιερώνεται ο ορισμός των επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL-3RD Party Logistics), τα οποία δεν υπήρχαν έως τώρα στη νομοθεσία και αποτελούσαν πάγιο αίτημα της αγοράς.

2. Καθιερώνεται η ελεύθερη άσκηση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής ταυτόχρονα (π.χ. διαχείριση αποθήκης και μεταφορικό έργο), ενώ μέχρι σήμερα υπήρχε η λάθος αντίληψη ότι για να κάνει κάποιος ένα 3PL έργο πρέπει να δημιουργήσει ξεχωριστή μεταφορική εταιρεία.

3. Οι όροι δόμησης των αποθηκών εξισώνονται με αυτούς των βιομηχανικών κτηρίων και καταργείται ο διαχωρισμός βιομηχανικής και εμπορικής αποθήκης. Πρόκειται για πάγιο αίτημα της αγοράς, η ικανοποίηση του οποίου θα επιτρέψει να χτίζονται νέες ή να λειτουργούν ήδη υφιστάμενες αποθήκες με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτήρια.

4. Απλουστεύεται το πλαίσιο αδειοδότησης κέντρων αποθήκευσης (συγχώνευση δύο διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων, απλούστευση με γνώμονα την περιβαλλοντική επιβάρυνση). Στις περισσότερες περιπτώσεις θα αρκεί είτε μία υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης είτε πιστοποίηση τρίτων, χωρίς ιδιαίτερη εμπλοκή της δημόσιας διοίκησης. Αυτό θα συνδυασθεί με το νόμο - πλαίσιο για την απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων.

5. Τίθεται το πλαίσιο για την Αστική Μεταφορά και Διανομή Εμπορευμάτων (urban logistics) και για την Πράσινη Μεταφορά Εμπορευμάτων (green logistics), σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν χώρους για την προσωρινή συγκέντρωση όλων των προϊόντων προς διανομή στα καταστήματα. Στόχος είναι να μπει τάξη και να αποτρέπονται χαοτικές καταστάσεις με τη στάθμευση φορτηγών σε δρόμους μεγάλων πόλεων.

6. Προβλέπεται θέσπιση επιχειρηματικών πάρκων εθνικής εμβέλειας, τα οποία θα έχουν έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμάτων, θα διαθέτουν υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά και θα υπάγονται στις διαδικασίες fast track, ώστε να γίνει προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων.

7. Προώθηση, τυποποίηση και προτυποποίηση logistics. Αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν π.χ. τη σήμανση των φορτίων, τα υλικά αποθήκευσης κ.λπ. Θα γίνει με ευθύνη του Εθνικού Συστήματος Τυποποίησης.

8. Οσες εγκαταστάσεις έχουν αδειοδοτηθεί με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (ΠΔ 79/2004 και Ν 3982/2011) και αποτελούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων θεωρείται πως έχουν ήδη συμμορφωθεί. Για όσες δεν έχουν αδειοδοτηθεί προβλέπεται περίοδος δύο ετών για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.

Το ΥπΥΜεΔι

Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχ. Χρυσοχοΐδης, ανοίγοντας την παρουσίαση σημείωσε ότι με το σχέδιο νόμου οριοθετούνται νομοθετικά οι δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα. Ο ίδιος χαρακτήρισε μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα τη συγκυρία, επισημαίνοντας ότι η γεωγραφική θέση αλλά και η ολοκλήρωση των υποδομών τής επιτρέπουν να καταστεί κέντρο διαμετακομιστικών δραστηριοτήτων για Κεντρική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Ο υπουργός ΥπΥΜεΔι έκανε ειδική αναφορά στην ολοκλήρωση των υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε σιδηρόδρομο, αυτοκινητόδρομους, αλλά και λιμάνια τα οποία εξελίσσονται σε κέντρα εμπορίου. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το λιμάνι του Πειραιά το οποίο, σημείωσε, σε ένα χρόνο θα είναι το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου, ενώ το 2008 διακινούσε μόλις 150.000 teus το χρόνο και σήμερα διακινεί 2.000 teus ημερησίως.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε μεγάλη την εξάρτηση που έχει η χώρα από τις οδικές μεταφορές, αλλά και ως αντινομία το γεγονός ότι τα φορτηγά δημόσιας χρήσης είναι 33 χιλιάδες και αυτά της ιδιωτικής χρήσης ένα εκατομμύριο.

Ο υπουργός Υποδομών υπογράμμισε ότι τα κέντρα εμπορευματικής αλυσίδας σε Θριάσιο και στρατοπέδου Γκόνου θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την παραχώρηση των υποδομών θα μετατρέψουν την Ελλάδα σε επίκεντρο δραστηριοτήτων logistics.

Το ΥΠΑΝ

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι η τόνωση των logistics μπορεί να συντελέσει αποφασιστικά να γίνει η Ελλάδα κόμβος του εμπορίου στην περιοχή και να βοηθήσει στην ενίσχυση πολλών άλλων τομέων της αγοράς, υποστηρίζοντας την ανάκαμψή τους.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας, σημείωσε, εντάσσονται και άλλες δράσεις όπως π.χ. απελευθέρωση μεταφορών, διαμόρφωση πλαισίου αποκρατικοποίησης ΤΡΑΙΝΟΣΕ, περιφερειακά αεροδρόμια κ.λπ. Ερωτηθείς για το πότε οι διατάξεις του σχεδίου νόμου θα τεθούν σε ισχύ, ο κ. Χατζηδάκης επιφυλάχτηκε να απαντήσει αναφέροντας ότι «δεν μπορώ να ξέρω πότε θα αποφασίσουν οι επιχειρήσεις να τα κάνουν πράξεις αλλά το κράτος έχει αποφασίσει να αλλάξει τις δομές. Δέσμευση της κυβέρνησης αλλά και συμφωνία με την τρόικα, ότι ο νόμος και τα προεδρικά διατάγματα που τον συνοδεύουν θα έχουν εκδοθεί ως το τέλος του έτους».

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη σύσταση του Τμήματος Σχεδιασμού και Προώθησης Εφοδιαστικής και το Συμβούλιο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, που θα υπάγονται στο Υπουργείο Μεταφορών. Στο νέο Ενιαίο Φορέα Εξωστρέφειας, θα υπάρχει ειδική μονάδα για την προώθηση των ελληνικών logistics.

Τα οφέλη

Οι προωθούμενες αλλαγές αναμένεται ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα:

* Αρση των εμποδίων εισόδου και ενίσχυση του ανταγωνισμού.

* Διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.

* Αύξηση του outsourcing. Στην Ελλάδα μόλις το 20% των εταιρειών κάνουν εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών logistics (outsourcing), όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη αγγίζει το 80%.

* Αποσαφήνιση των δραστηριοτήτων logistics, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ωφεληθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

* Ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου στην ίδρυση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

* Καλύτερος συντονισμός για την προσέλκυση επενδύσεων και προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών logistics.

Αξιο αναφοράς είναι ότι ο τομέας των logistics συνιστά έναν από τους οκτώ τομείς της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι κατά κύριο λόγο θα ενισχυθούν από το νέο ΕΣΠΑ. Εχει ήδη διαμορφωθεί τομεακή Ομάδα Εργασίας ώστε να υπάρξει άμεσα ένα σχέδιο δράσης για τα logistics στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Τέλος, το σχέδιο νόμου πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (3 ημερών), ενώ είναι πιθανό να αποτελέσει τμήμα του ευρύτερου νόμου πλαισίου για τις αδειοδοτήσεις.

Πηγή: www.naftemporiki.gr

  Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη, Αθήνα - Ελλάς   +30 210 9317941-2   +30 210 9317940

Φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων διεθνούς διαμεταφοράς και παροχής υπηρεσιών Logistics.

Τακτικό μέλος του ΣΕΒ

Τακτικό μέλος της FIATA.

Τακτικό μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Logistics.

 

Άμεση συνεργασία με φορείς παραγωγικών τάξεων (ΕΣΕΕ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ, κλπ)

Λόγοι εγγραφής

  • Συνεχή και άμεση ενημέρωση
  • Επιμόρφωση των στελεχών
  • Συμμετοχή στις Επιτροπές
  • Συναντήσεις με Φορείς
  • Χρήση εντύπων της FIATA
  • Συλλογική επίλυση προβλημάτων
  • Συνεργασία, αλληλεγγύη

Ο παρόν ιστότοπος προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες χρησιμοποιεί "cookies". Επιλέγοντας ‘αποδοχή’ δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση "cookies".