Ενημερώσεις ΕΕΚΑ (0)

ΤίτλοςΗμερομηνίαΚωδικός αρίθμησηςΛήψη

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 14 Δεκεμβρίου 2021

Monday, 28 February 2022 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 24 Νοεμβρίου 2021

Thursday, 09 December 2021 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 21 Οκτωβρίου 2021

Wednesday, 10 November 2021 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 15 Σεπτεμβρίου 2021

Thursday, 14 October 2021 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 14 Ιουλίου 2021

Friday, 10 September 2021 ΙΟΥΛΙΟΣ

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 17 Ιουνίου 2021

Monday, 05 July 2021 ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 21 Απριλίου 2021

Tuesday, 11 May 2021 ΑΠΡ. 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 17 Μαρτίου 2021

Saturday, 17 April 2021 ΜΑΡΤ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 23 Φεβρουαρίου 2021

Wednesday, 24 March 2021 ΦΕΒ. 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 20 Ιανουαρίου 2021

Monday, 15 February 2021 ΙΑΝ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. 15 Δεκεμβρίου 2020

Tuesday, 12 January 2021 ΔΕΚ 2020

Π ρακτικά Σ υνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. 17 Νοεμ βρίου 2020

Tuesday, 08 December 2020 NOE-2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 15 Ιουλίου 2020

Wednesday, 19 August 2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 17 Ιουνίου 2020

Thursday, 09 July 2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 28 Μαΐου 2020

Thursday, 11 June 2020 MAIOS 2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 25 Φεβρουαρίου 2020

Thursday, 19 March 2020 MAR 2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 24 Ιανουαρίου 2020

Friday, 21 February 2020 ΕΕΚΑ Νο 1/ 2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 20 Νοεμβρίου 2019

Wednesday, 04 December 2019 ΕΕΚΑ Νο 8/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 25 Σεπτεμβρίου 2019

Thursday, 17 October 2019 ΕΕΚΑ Νο 7/ 2019

Πρακτικά Συμεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 17 Ιουλίου 2019

Tuesday, 10 September 2019 ΕΕΚΑ Νο 6/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 25 Ιουνίου 2019

Monday, 15 July 2019 ΕΕΚΑ Νο 5/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 24 Μαΐου 2019

Tuesday, 18 June 2019 ΕΕΚΑ Νο 4/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 5 Απριλίου 2019

Thursday, 09 May 2019 ΕΕΚΑ Νο 3/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 20 Μαρτίου 2019

Tuesday, 02 April 2019 ΕΕΚΑ Νο 2/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 31 Ιανουαρίου 2019

Wednesday, 27 February 2019 ΕΕΚΑ Νο 1/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 21 Νοεμβρίου 2018

Wednesday, 12 December 2018 ΕΕΚΑ Νο 7/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 24 Οκτωβρίου 2018

Friday, 16 November 2018 ΕΕΚΑ Νο 6/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 27 Ιουνίου 2018

Monday, 16 July 2018 ΕΕΚΑ Νο 5/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 30 Μαΐου 2018

Friday, 22 June 2018 ΕΕΚΑ Νο 4/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 3 Μαΐου 2018

Tuesday, 22 May 2018 ΕΕΚΑ Νο 3/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 29 Μαρτίου 2018

Wednesday, 02 May 2018 ΕΕΚΑ Νο 2/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 28 Φεβρουαρίου 2018

Wednesday, 21 March 2018 ΕΕΚΑ Νο 1/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 28 Νοεμβρίου 2017

Friday, 15 December 2017 ΕΕΚΑ Νο 8/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 1 Νοεμβρίου 2017

Thursday, 23 November 2017 ΕΕΚΑ Νο 7/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 27 Σεπτεμβρίου 2017

Tuesday, 24 October 2017 ΕΕΚΑ Νο 6/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 14 Ιουλίου 2017

Friday, 22 September 2017 ΕΕΚΑ Νο 5/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 26 Απριλίου 2017

Friday, 19 May 2017 ΕΕΚΑ Νο 4/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 28 Μαρτίου 2017

Friday, 21 April 2017 ΕΕΚΑ Νο 2/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 16 Φεβ 2017

Wednesday, 15 March 2017 ΕΕΚΑ Νο 1/ 2017

Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Monday, 12 December 2016 ΕΕΚΑ Νο 7/ 2016

Πρακτικά 8ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Tuesday, 15 November 2016 ΕΕΚΑ Νο 6/ 2016

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Thursday, 16 June 2016 ΕΕΚΑ Νο 5/ 2016

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Wednesday, 18 May 2016 ΕΕΚΑ Νο 4/ 2016

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Tuesday, 15 March 2016 ΕΕΚΑ Νο 02 / 2016

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Thursday, 04 February 2016 EEKA 1

Πρακτικά 11ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Monday, 28 December 2015 ΕΕΚΑ Νο 28/2015

Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Tuesday, 03 November 2015 ΕΕΚΑ Νο 21/2015

Πρακτικά 8ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Friday, 25 September 2015 ΕΕΚΑ Νο 08/2015

Πρακτικά 7ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Tuesday, 01 September 2015 ΕΕΚΑ Νο 07/2015

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Monday, 18 May 2015 ΕΕΚΑ Νο 04/2015

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Friday, 17 April 2015 ΕΕΚΑ Νο 03/2015

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Thursday, 19 March 2015 ΕΕΚΑ Νο 02/2015

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Thursday, 26 February 2015 ΕΕΚΑ Νο 01/2015

Πρακτικά 10ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Wednesday, 19 November 2014 ΕΕΚΑ Νο 10/2014

Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Monday, 17 November 2014 ΕΕΚΑ Νο 09/2014

Πρακτικά 8ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Wednesday, 29 October 2014 ΕΕΚΑ Νο 08/2014

Πρακτικά 7ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Friday, 25 July 2014 ΕΕΚΑ Νο 07/2014

Πρακτικά 6ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Monday, 21 July 2014 ΕΕΚΑ Νο 06/2014

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Wednesday, 25 June 2014 ΕΕΚΑ Νο 05/2014

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Tuesday, 27 May 2014 ΕΕΚΑ Νο 04/2014

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Tuesday, 29 April 2014 ΕΕΚΑ Νο 03/2014

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Friday, 21 March 2014 ΕΕΚΑ Νο 02/2014

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Monday, 17 February 2014 ΕΕΚΑ Νο 01/2014
137 Syngrou Ave. N. Smyrni 171 21, Athens - Greece +30 210 9317941-2 +30 210 9317940

Βody representing international forwarding and logistics services enterprises.

Ordinary member of Hellenic Federation of Enterprises

Ordinary Member of FIATA

Ordinary Member of Permanent Logistics Committee

 

 

Newsletter

Enter your email to join our mailing list!

IFFAG&L

ASSOCIATION

OF INTERNATIONAL

FREIGHT FORWARDERS

& LOGISTICS ENTERPRISES

OF GREECE

This site uses cookies to provide users with the best experience. By selecting 'acceptance' you consent to the use of 'cookies'.