Ιστορικό

Το 1935 αναγνωρίσθηκε το Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Οίκων Διεθνών Μεταφορών Ελλάδος».

Το 1977 η ονομασία του Συνδέσμου τροποποιήθηκε σε «Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος».

Το 2002 έγινε νέα τροποποίηση και η επωνυμία πλέον γίνεται «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος» (ΣΥΝΔΔΕ&L).

Οι σκοποί του ΣΥΝΔΔΕ&L από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα επικεντρώνονται στα κάτωθι βασικά σημεία:
• Τη μελέτη, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων που αφορούν τη διαμεταφορά και που η αντιμετώπισή τους συμβάλλει στην ανάπτυξη της.
• Την ανάπτυξη και διευκόλυνση των Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών της χώρας, μέσω των Ελληνικών Διαμεταφορικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία και με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού, προς διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του εμπορίου, προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας.
• Την εκπροσώπηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ειδικότερα στις Δημόσιες Αρχές και τα διάφορα συλλογικά όργανα) του τομέα της Διαμεταφοράς γενικά και των μελών του Συνδέσμου ειδικότερα.
• Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και συναφείς Οργανώσεις.
• Τη συμμετοχή σε Εθνικές ή Διεθνείς Επιτροπές, Συμβούλια, συνδιασκέψεις και εκδηλώσεις γενικά, που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.
Η υλοποίηση των σκοπών αυτών υπήρξε η πυξίδα που πάντοτε καθοδηγούσε την εκλεγμένη διοίκηση του Συνδέσμου.

Ο ΣΥΝΔΔΕ&L είναι τακτικό μέλος της FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations), του διεθνούς συλλογικού οργάνου των διαμεταφορέων, την οποία και εκπροσωπεί νόμιμα στη χώρα μας δίνοντας το δικαίωμα έκδοσης των εντύπων της μόνο στις εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η FIATA είναι ο μόνιμος Σύμβουλος του Ο.Η.Ε. σε θέματα μεταφορών.

Ο ΣΥΝΔΔΕ&L όμως παραμένει για πολλά χρόνια ενεργό μέλος και σε διάφορες ελληνικές οργανώσεις παραγωγικών τάξεων και επαγγελματικούς φορείς όπως ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ, ο ΕΕΣΥΜ, o ΣΕΒΕ όπου προωθεί τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν όχι μόνο στην λειτουργία των διαμεταφορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics αλλά και στην συνεργασία τους με τον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο.

Κύριο μέλημα του ΣΥΝΔΔΕ&L είναι η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας, που εμπλέκονται στη Μεταφορά αντιμετωπίζοντας έτσι όλα τα προβλήματα εν τη γένεσή τους.

Αυτό γιατί ο ΣΥΝΔΔΕ&L κατά την διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του είναι ένα ζωντανό κύτταρο και όχι μόνο μία καταστατική παρουσία, το οποίο παρακολουθεί την εξέλιξη των πολυσχιδών δραστηριοτήτων των εταιρειών - μελών του και ανάλογα με τις περιστάσεις άλλοτε παρεμβαίνει προς την Πολιτεία με στόχο την επίτευξη νομοθετικών ρυθμίσεων που θα ενδυναμώσουν την παραγωγικότητα του κλάδου, άλλοτε υποβάλλοντας προτάσεις για την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πρακτικής προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Τέλος, μία από τις σημαντικές δραστηριότητες του ΣΥΝΔΔΕ&L είναι το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα των στελεχών των εταιρειών – μελών του, με εξειδικευμένη θεματολογία και στόχο την βελτίωση των γνώσεων αλλά και των δυνατοτήτων που διαθέτουν τα στελέχη των εταιρειών – μελών για την επίλυση προβλημάτων που καθημερινά δημιουργούνται στην συνεργασία με την πελατεία.

Παράλληλα, οι καθ' ύλην αρμόδιοι της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L, συμμετέχουν σε ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις προσπαθώντας να παρακολουθούν κάθε εξέλιξη στον κλάδο και να μεταφέρουν τις θέσεις του Συνδέσμου σε όλα τα κέντρα των αποφάσεων.

Οι δραστηριότητες αυτές του ΣΥΝΔΔΕ&L που πολύ επιγραμματικά αναφέρονται ήταν οι κύριοι λόγοι που ενέταξαν τον Σύνδεσμο ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνομιλητές της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε θέματα μεταφοράς (Μόνιμη Επιτροπή Logistics του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) όσο και σε θέματα που άπτονται του Εξωτερικού Εμπορίου (Συμβούλιο Εξαγωγών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) καθώς και Τελωνειακών Διαδικασιών, Φορολογικών ρυθμίσεων (Υπουργείο Οικονομικών).

Έτσι σήμερα ο ΣΥΝΔΔΕ&L με τις εταιρίες - μέλη του, μέσω των οποίων διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευματικών μεταφορών, διαθέτει μία ισχυρή φωνή και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου και την εξασφάλιση συνθηκών λειτουργίας ισότιμες με αυτές που διαθέτουν οι συνάδελφοι στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

  Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη, Αθήνα - Ελλάς   +30 210 9317941-2   +30 210 9317940

Φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων διεθνούς διαμεταφοράς και παροχής υπηρεσιών Logistics.

Τακτικό μέλος του ΣΕΒ

Τακτικό μέλος της FIATA.

Τακτικό μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Logistics.

 

Άμεση συνεργασία με φορείς παραγωγικών τάξεων (ΕΣΕΕ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ, κλπ)

Λόγοι εγγραφής

  • Συνεχή και άμεση ενημέρωση
  • Επιμόρφωση των στελεχών
  • Συμμετοχή στις Επιτροπές
  • Συναντήσεις με Φορείς
  • Χρήση εντύπων της FIATA
  • Συλλογική επίλυση προβλημάτων
  • Συνεργασία, αλληλεγγύη

Ο παρόν ιστότοπος προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες χρησιμοποιεί "cookies". Επιλέγοντας ‘αποδοχή’ δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση "cookies".